5 Nguyên tắc cha mẹ bắt buộc phải ghi nhớ nếu muốn dạy con không dùng đòn roi

a95785dd489ca1c2f88d

Chúng ta không phủ nhận phương pháp “thương cho roi cho vọt”, bằng chứng là hầu hết những người trưởng thành hiện nay đều đã được giáo dục theo cách ấy. Chúng ta cũng thành những người có ích cho xã hội, thành đạt, khỏe mạnh…. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khác, có thể nói …

5 Nguyên tắc cha mẹ bắt buộc phải ghi nhớ nếu muốn dạy con không dùng đòn roi Read More »