thuphuong

Mình sinh năm 1992. Thích viết lách và tiền, mặc dù hai cái này chả liên quan gì đến nhau :D